Foto av Björn Olofsson

Björn Olofsson

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

I received the M.Sc. degree in Engineering Physics in June 2010 and the Ph.D. degree in Automatic Control in September 2015, both from Lund University. I was appointed Docent at Linköping University in 2020.

My research interests are in autonomy of robots and vehicles. More specifically, I do research within motion planning and optimal motion control for both robot systems and ground vehicles. I am involved in the ELLIIT Strategic Research Area and the WASP research program.

I am since October 2023 supervisor of PhD student Peter Stoltenberg. I am since April 2023 supervisor of PhD students Julian Salt Ducaju (Lic 2023), Birgitta Wingqvist, Zheng Jia, and Lara Laban at Lund University (previously co-supervisor with Prof. Anders Robertsson as supervisor). I am also co-supervisor of PhD students Ayesha Jena, Marko Guberina, and Anton Tetov Johansson at Lund University and PhD students Theodor Westny (Lic 2023) and Jian Zhou (Lic 2023) at Linköping University.

I have been co-supervisor of three graduated PhD students at Linköping University: Victor Fors (Lic 2018, PhD 2020), Pavel Anistratov (Lic 2019, PhD 2021), and Fatemeh Mohseni (PhD 2021).

Undervisning

Since November 2022, I am the Director of First and Second Cycle Studies at Dept. Automatic Control.

Graduate Courses

 • Ph.D. course Study Circle on Robot Learning and Control (2014) [Link]
 • Ph.D. course on Motion Planning and Control (2017) [Link]

Master Theses

Supervisor and examiner of Master Theses in Automatic Control.

Undergraduate Courses

Lecturer/Course Responsible

 • Applied Robotics (2022, 2023) [Link]
 • Applied Robotics for Architects (2023) [Link]

Teaching Assistant

 • Automatic Control, Basic Course for CMN (2010, 2011, 2013)
 • Nonlinear Control and Servo Systems (2011, 2012, 2013)
 • Control Theory (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Project Course in Automatic Control (2013, 2014)
 • System Identification (2013, 2015)
 • Systems Engineering (2014)

Teaching at Linköping University

Graduate Courses

 • Ph.D. course on Advanced Motion Planning and Control (2016, 2021) [Link]
 • Ph.D. course on Optimal Vehicle Maneuvers (2023)

Undergraduate Courses

 • Autonomous Vehicles – Planning, Control, and Learning Systems (2019, 2020, 2021) [Link]

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Reglerteknik
 • Robotteknik och automation
 • Farkostteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Olofsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren