Foto av Björn Svensson

Björn Svensson

Studierektor, Universitetsadjunkt

Personlig profil

Undervisning

Lecturing at the Department of Informatics at Lund University School of Economics and Management (LUSEM) while serving as director of studies and programme director. My main teaching areas are databases, programming and systems integration.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler
  • Årets lärare 2023

    Svensson, Björn (Mottagare), 2023 nov. 20

    Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)