Foto av Björn-Tryggve Johansson

Björn-Tryggve Johansson

Universitetsadjunkt

Personlig profil

Forskning

Björn-Tryggve Johansson är utbildad i komposition, arrangering, musikteori och violinspel. Han undervisar vid Musikhögskolan i Malmö i kontrapunkt, instrumentation, satslära och gehör/analys. Han har komponerat en rad verk för orkester och kammarmusikensembler och arrangerat/instrumenterat musik i flera sammanhang. Medlem av FST (Föreningen Svenska Tonsättare).

1993-1995 adjunkt i musikteori på Musikhögskolan i Örebro

1992-1993 adjunkt i musikteori på Musikhögskolan i Ingesund 

1983-1991 konsertmästare i Malmö Stadsteaters orkester samt tuttiviolinist i Malmö SymfoniOrkester

1982-1983 violinist i Musica Vitae

Kompletterande funktioner vid Musikhögskolan i Malmö 

- ordförande i biblioteksnämnden sedan ca 2013

- ledamot av Institutionsstyrelsen sedan ca 2010 

- ledamot av musiklärarutbildningens utbildningsråd ca 1996-2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn-Tryggve Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler