Foto av Björn Wickenberg

Björn Wickenberg

Universitetsadjunkt

Personlig profil

Forskning

Björn Wickenberg är forskare på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds Universitet. I juni 2022 blev han klar med sin avhandling som fokuserar på naturbaserade lösningar som en del av klimatanpassning i städer och hur implementering, styrning och integrering av blå-gröna lösningar kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Han är intresserad av hållbara städer, klimatomställning och tvärvetenskap och hur forskning och praktik kan samverka och samskapa kunskap, t ex hur vi kan utveckla lärande för omställning i tvärsnittet mellan experiment och ordinarie planeringsprocesser. Nu är Björn involverad i forskningsprojekteten TRANSFORM samt Breaking Up Silos och arbetar med uppdragsutbildning inom ramen för kapacitetsutvecklingsprogrammet Innovation och styrning med naturbaserade lösningar. Han arbetar också med stadsplanering i Malmö stad.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fria nyckelord

  • Hållbara städer
  • Naturbaserade lösningar
  • Implementering
  • Styrning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Wickenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren