Foto av Björn Wickenberg

Björn Wickenberg

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Björn Wickenberg är doktorand på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds Universitet. Hans forskning handlar om naturbaserade lösningar som en del av klimatanpassning i städer och hur implementering, styrning och integrering av blå-gröna lösningar går till. Han är särskilt intresserad av hur begreppet naturbaserade lösningar förstås inom forskning och praktik och vad vi kan lära i tvärsnittet mellan experiment och ordinarie planeringsprocesser. 

Nyckelord

  • Hållbara städer
  • Naturbaserade lösningar
  • Implementering
  • Styrning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Wickenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren