Foto av Björn Wickenberg

Björn Wickenberg

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Björn Wickenberg är forskare på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds Universitet. Han blev nyligen klar med sin avhandling (juni 2022) som fokuserar på naturbaserade lösningar som en del av klimatanpassning i städer och hur implementering, styrning och integrering av blå-gröna lösningar går till. Han är intresserad av hållbara städer, klimatomställning och tvärvetenskap och hur forskning och praktik kan samverka och samskapa kunskap, t ex hur vi kan utveckla lärande för omställning i tvärsnittet mellan experiment och ordinarie planeringsprocesser. Nu är Björn involverad i forskningsprojektet TRANSFORM och arbetar med uppdragsutbildning inom innovation och styrning med naturbaserade lösningar. Han arbetar också med stadsplanering i Malmö stad.

Nyckelord

  • Hållbara städer
  • Naturbaserade lösningar
  • Implementering
  • Styrning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Wickenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren