Inget foto av Bo Carlsson

Bo Carlsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bo Carlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi