Inget foto av Bo Gullberg

Bo Gullberg

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bo Gullberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Food Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology