Foto av Bo Isenberg

Bo Isenberg

Universitetslektor, Docent, Fil dr

Personlig profil

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden

 • Samtida och klassisk sociologisk teori
 • Socialpsykologi
 • Kunskapssociologi
 • Kultursociologi

Samtida och klassisk sociologisk teori, socialpsykologi, kultursociologi, kunskapssociologi, media och samhälle, globalisering, kultur, identitet, social förändring. Publikationer innefattar texter om sociologisk teori, socialpsykologi, kultursociologi, kunskapssociologi, identitet, samtidshermeneutik, förhållandet mellan sociologi och skönlitteratur.
 

Pågående forskning

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt innefattar bland annat ”Den fjärde vågens terrorism – Hot, mobilitet och komplexitet i den öppna staden”, ”Gettot och urban förändring”, ”En modern kalamitet – Robert Musil om dumhet”; ”Assimilitis. Joseph Roth – Östjude, kosmopolit, europé. Sociologiska reflektioner om ett modernt liv”; ”Relationell socialpsykologi. Från Simmel och Buber till samtida teorier”; ”Sociologisk essäism – Essäistisk sociologi. Om utvecklingen av en tankestil i en postdisciplinär tid”; ”Samtidshermeneutik – Sociologiska optioner, predikament, variationer”; ”Att välja sitt liv. Livsföringsmodeller i det tidiga tjugoförsta århundradet. Ett sociologiskt försök”.

Undervisning

Omfattande undervisningserfarenhet vid olika universitet (Lunds Universitet, Københavns Universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad) på samtliga undervisningsnivåer (kandidat, magister, master, forskarutbildning), inklusive handledning och examination av ett stort antal masters- och kandidatuppsatser. Omfattande erfarenhet av doktorandhandledning och koordinering av doktorandkurser. Stor erfarenhet av utveckling, implementering och utvärdering av program, kurser och delkurser. Programkoordinator, Kandidatprogram i sociologi, Lunds Universitet, tidigare Programme coordinator, Master Programme of European Studies, Malmö Högskola.

Undervisning inom olika samhällsvetenskapliga områden: allmän sociologi, sociologisk teori, socialpsykologi, kultursociologi, metod, kunskapsteori, European Studies, socialt arbete/socionomprogrammet, psykologprogrammet, media och kommunikation. Gästlärare/-forskare vid Korea University, University of Sarajevo, Mohyla Academy of Kiev, Hebrew University of Jerusalem, Peking University, Fudan University Shanghai. Genomgått olika pedagogiska kurser för undervisning och handledning inom högre utbildning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bo Isenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler
 • Att upptäcka och återupptäcka klassisk sociologi

  Eklund, L. & Isenberg, B., 2022 jan. 17, Sociologins klassiker: Upptäckter och återupptäckter. Eklund, L. & Isenberg, B. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 19–34

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

 • Ferdinand Tönnies: Ursociologi

  Isenberg, B., 2022 jan. 17, Sociologins klassiker: Upptäckter och återupptäckter. Eklund, L. & Isenberg, B. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 101–117

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

 • Sociologins klassiker: Upptäckter och återupptäckter

  Eklund, L. (red.) & Isenberg, B. (red.), 2022, Lund: Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskningPeer review

 • Über sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen (1890)

  Bidragets översatta titel : Om social differentiering. Sociologiska och psykologiska undersökningar (1890): Über sociale Differenzierung ist Georg Simmels erstes hauptsächlich der Soziologie gewidmetes Werk. Das Buch stellt Simmels Grundlegung der neuen Wissenschaft dar, ihrer Themen, Möglichkeiten, Grenzen, allgemeinen Begriffe und Annahmen. Soziale Differenzierung, Wechselwirkung, Individualisierung, Gruppe, Vergesellschaftung und Bewegung sind entscheidende, variable Begriffe dieses zwischen Grundlegung und Spekulation, Präzision und Abstraktion, Detail und Gesamtheit, Differenzierung und Synthese schwankende Textes, der sowohl Miniatur als auch Präliminarium von Simmels gesamtem Œuvre ist. Das Werk führt auch Themen ein, die wiederkehren, variiert und kombiniert werden sollten: Objektivierung und objektive Kultur, Geld, Konkurrenz, Arbeitsteilung, Großstadt, Mode, der Dritte, die Massen und der Einzelne. Als frühe Veröffentlichung bildet es Simmels soziologisches und philosophisches Temperament ab: Simmel als virtuoser, pointierter Symptomatologe der modernen Kultur.Isenberg, B., 2021 okt. 20, Simmel-Handbuch.: Leben – Werk – Wirkung. Bohr, J., Hartung, G., Koenig, H. & Steinbach, T-F. (red.). Berlin: Verlag J.B. Metzler, s. 157–166

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

 • Linton, Magnus, 2019. Text & Stil. Om konsten att berätta med vetenskap.

  Isenberg, B., 2020 aug. 8, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 2, s. 280–285

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

  Öppen tillgång
  Fil
  302 Nedladdningar (Pure)