Foto av Bo l Nilsson

Bo l Nilsson

Docent, knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min personliga profil är under redigering och ytterligare publikationer kommer att föras över från tidigare lärosäte.

Jag är docent i musikpedagogik vid Lunds Universitet. Tidiga erfarenheter som gatumusiker inom jazz och folkmusik och som musiklärare i grundskolan (1976-1993) känns nu som en logisk upprinnelse till den forskning och undervisning jag bedrivit under 2000-talet. Under 1990-talet var jag verksam inom lärarutbildningen i Malmö och kom 2002 till Högskolan Kristianstad, där jag var biträdande professor i pedagogik. Som lärare mötte jag ofta barn och ungdomar som på egen hand skapade musik och gjorde låtar, vilket fick mig att fundera över hur musikalisk kreativitet fungerar. Jag bestämde mig för att utbilda mig vidare i musikpedagogik. I två uppsatser undersökte jag förskolebarns musikaliska aktiviteter och muntlig, gehörsbaserad musik. I mitt arbete som lärare i grundskolan hade jag samtidigt utvecklat intresse för dator som verktyg för musikskapande och i musikundervisning. Nu ville jag veta varifrån musiken egentligen kom; hur kunde människor, små som stora, med eller utan utbildning, skapa egen musik? Denna undring blev starten till mitt avhandlingsprojekt som 2002 resulterade i avhandlingen Jag kan göra hundra låtar - barns musikaliska skapande med digitala verktyg. I studien deltog nio barn i ålder 6-8 år som med hjälp av synthesizer och dator skapade musik på egen hand. I avhandlingen beskrivs och analyseras barnens kreativa processer och musikaliska produkter. Ett ytterligare syfte var att öka förståelsen för den mening som skapas av barnen i arbetet med musiken. Jag har medverkat i flera forsknings- och utvecklingsprojekt där musikanterna hade olika slag av funktionsnedsättningar. Detta inspirerade till att starta en kurs i Musik och Hälsa på Högskolan Kristianstad 2012-2017. Kursen ledde till många nya kontakter. Jag är medlem i forskningsmiljön Children’s And Young People’s Health in Social Context (CYPHiSCO) där forskare från olika lärosäten förenar sitt intresse för barns, tonåringars och unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa, välbefinnande och delaktighet. På det internationella planet kan nämnas deltagande i många internationella forskningskonfrerenser och arbete inom International Society for Music Education (ISME) där jag var ledamot i kommissionen Music in Special Education and Music Therapy (2012 - 2016). I kommissionens arbetsgrupp, där jag fortfarande är medlem, har förberedelserna för nästa konferens i Helsinki 2020 redan startat. Mina forskningsintressen finns framför kring barns musikaliska handlingsutrymme och möjlighet till musikskapande, liksom forskning kring musik, inkludering och tillgänglighet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pedagogik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bo l Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler