Bobby Tingstedt

Knuten till universitetet, Adjungerad Professor

Personlig profil

Forskning

Perioperative care of pancreas operations

 
Improve the preoperative care of patients planned for pancreas operations through questionnaire-Based Surveys, propspective interventional studies with historic cohorts, Retrospective analysis of regional and national databases

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Fria nyckelord

  • Pancreas
  • Cancer and Oncology
  • adhesions

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bobby Tingstedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren