Foto av Bodil Ohlsson

Bodil Ohlsson

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Irritable bowel syndrome (IBS) är den vanligaste funktionella magtarmsjukdomen med en prevalens på 10-15 % i befolkningen. Symtomen är buksmärta och uppspändhet I kombination med ändrade avföringsvanor, utan att man kan hitta organiska, patognomona förändringar. Orsaken till besvären är oklara, men troligen är de ten multifaktoriell genes. Behandlingen är symtomatisk för att dämpa smärtor och störd avföringsvanor. Genom att utesluta fermenterbara kolhydrater så förbättras ungefär hälften av patienterna. Eftersom IBS begreppet är ett så vitt begrepp, blir patientkohorterna olika. Detta gör att fynd från en studie är svår att reproducera i en annan kohort. Det viktigaste målet med vår forskning är att hitta olika förklaringar till tillståndet, för at på så sätt få fram undergrupper till IBS. Därmed skulle kohorterna bli mindre heterogena, och lättare att beforska. Genom mer kunskap bakom orsak till besvären skulle man också kunna rikta behandlingen bättre för den enskilde patienten. Vi kommer att undersöka tarmväggen och enteriska nervsystemet genom histopatologisk bedömning och användande av olika immunohistokemiska metoder. Vi ska också försöka att identifiera de patienter som svarar på kostbehandling.

Endometrios är en vanlig gynekologisk sjukdom som förekommer hos 7-10% kvinnor. Gastrointestinala symptom är nästan lika vanliga som de gynekologiska symtomen. Vi ska nu undersöka om de gastrointestinala symtomen beror på endometrios sjukdomen, eller om det beror på en samtidig IBS.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gastroenterologi

Fria nyckelord

  • IBS
  • endometrios

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bodil Ohlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren