Foto av Bodil Ohlsson

Bodil Ohlsson

Professor, överläkare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bodil Ohlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap