Foto av Boel Hansson

Boel Hansson

Knuten till universitetet, Doktor Med. Vet.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Boel Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap