Foto av Bonnie Clementsson

Bonnie Clementsson

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 29 april 2016. Mitt avhandlingsämne handlade om hur synen på, och definitionen av, incest förändrats under 300 år. Omkring sekelskiftet 1700 definierades inte endast relationer mellan medlemmar ur kärnfamiljen som incest, utan förbudet inbegrep t.ex. en mans relation med sin faster, moster eller sitt syskonbarn. Dessutom jämställde man släktskap via blodsband med släktskap via äktenskap. Med en sådan definition ansågs en mans relation med exempelvis sin (avlidna) hustrus syster som lika allvarlig som om han hade en relation med sin egen syster. Båda brotten betecknades som högmålsbrott och straffet var döden.

Under tidigmodern tid var de svenska lagarna bland de strängaste då det handlade om relationer i förbjudna led. Idag har Sverige en av de mest liberala lagstiftningarna i frågan. Syftet med min forskning var att undersöka vilka kulturella drivkrafter och värderingar som har motiverat denna förändring.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bonnie Clementsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren