Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi
  • Materialkemi
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Boris Louis är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren