Inget foto av Britt Dahlman

Britt Dahlman

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är huvudsakligen inriktad på studier och utgivning av grekiska monastiska texter från den tidiga kristenheten, särskilt samlingar av Apophthegmata Patrum (Ökenfädernas tänkespråk). Ett särskilt intresse rör frågor om författarskap och språk, liksom ”flytande” texter, redaktionella ändringar och översättningsfrågor. Jag har även intresserat mig för användningen av digitala verktyg för utgivning och länkning av texter inom flerspråkliga traditioner. För närvarande arbetar jag även med digital utgivning och kodning av medeltida grekiska manuskript för en relationell databas över Apophthegmata Patrum och andra monastiska texter: Apophthegmata Patrum DataBase (APDB) med dess digitala plattform Monastica.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Religionsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Britt Dahlman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren