Foto av Britt-Marie Ek

Britt-Marie Ek

Docent, Universitetslektor

  • Docent, Universitetslektor, Tyska
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I början av mina doktorandstudier sysslade jag med tempus i indirekt tal, kontrastivt tyska/svenska. Detta blev en bro till att undersöka betydelsen hos presens indikativ i tyskan. Så småningom kom jag fram till en modell som beskriver presens som ett tempus som avser ”Nichtvergangenheit” – ett tidsområde som omfattar både nutid och framtid. En populärvetenskaplig sammanfattning av resultaten finns i Humanistdagsboken "Språket och tiden" (1997).

Tillsammans med Mikael Nystrand har jag undersökt hur översättaren av Daniel Kehlmanns succéroman "Die Vermessung der Welt" har hanterat det rikliga bruket av konjunktiv i indirekt tal. Vårt syfte med undersökningen är i första hand att få fram exempel på vilka (kompensations)strategier som finns att tillgå i svenskan, dvs. att se hur översättaren kompenserar för det faktum att svenskan i princip saknar konjunktiv i indirekt tal. Samtidigt vill vi också försöka beskriva vilka faktorer som gör att läsaren i fall där ingen speciell strategi används - utöver att använda s.k tempusförskjutning, vilken ofta inte skiljer sig till formen från omgivande författartext – ändå kan uppfatta att det rör sig om indirekt tal.

Parallellt med undersökningen av indirekt tal och också delvis inkluderat i den har jag också arbetat med att något revidera min presensmodell från avhandlingen.

På senare tid har jag tittat på ett par av översättaren Jadwiga P. Westrups svenska barnbokstexter och beskrivit hennes tillvägagångssätt vid överföringen av tysk barnbokstext på vers.

Ett annat område från senare tid - som inspirerats av frågor från våra studenter - är att jag tillsammans med Mikael intresserat mig för bruket av Katze/Kater resp. Hund/Hündin. Problemet i förhållande till svenskan är här att t.ex. Katze förutom att betyda 'honkatt' också används om arten katt och en fråga som då ofta ställs är om man säger Katze om sin hankatt också eller om man föredrar Kater som betyder just 'hankatt'.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren