Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Britta Zetterström Geschwind

Född 1976, fil dr i etnologi

Min forskning rör sig kring kulturarv, dess bruk och minnesinstitutioner.  Mer övergripande rör jag mig inom fältet institutionsforskning med ett intresse för hur samhällsinstitutioner speglar och förhandlar nationella ideal och synen på demokrati. Min forskning har under senare år handlat om flyktingläger och mottagandet av före detta koncentrationslägerfångar, så kallade repatriander, med ett fokus på kön och sexualitet.  Jag intresserar mig även för de materiella minnen som lämnats i mottagandets spår och hur dessa mobiliseras och ges mening i samtiden.  VR-projektet "Svensk hågkomst av Förintelsen - museer, politik och materialitet", med start 2023, behandlar hur Förintelsen införlivas i svenska museer och i svensk historia med fokus på samlande och samlingar. Utöver att undersöka insamlingen och uppbyggandet av Sveriges museum över Förintelsen, jämför studien hur museer med befintliga samlingar - Malmö Museer och Kulturen i
Lund – ramar in, ställer ut och använder samlingar med koppling till Förintelsen. Specifikt utforskas hur Förintelsen definieras, inramas och återberättas i ett nationellt, regionalt och lokalt sammanhang.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fria nyckelord

  • museer, kulturarv, demokrati, rum, materialitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Britta Geschwind är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler