Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen ligger i gränslandet mellan moderna tiders idéhistoria, historiefilosofi och kulturkritik. Jag har huvudsakligen inriktat mig mot förhållandet mellan (natur- och humanvetenskaplig) kunskap, andlighet och politiskt tänkande under decennierna kring sekelskiftet 1900. Mitt nuvarande forskningsprojekt har arbetsnamnet ”Allt är ett: Holistiska kunskapsideal och kontroverser från sekelskiftet till antropocen”.

2021 disputerade jag på en avhandling om filosofisk idealism och politisk liberalism i Storbritannien och USA, ca. 1870–1945, utifrån John Deweys och R. G. Collingwoods tänkande. I min masteruppsats undersökte jag historie- och kunskapsteoretiska debatter bland svenska historiker från 1965 och framåt. Innan dess har jag läst kulturvetenskap och skrivit uppsatser i filosofi och litteraturvetenskap som behandlat identitet, narration, trauma, minne, och förhållandet mellan historieskrivning och fiktion.

Min undervisningserfarenhet inkluderar uppsatshandledning, liberalismens historia, Dewey och pedagogikens idéhistoria, Freud och psykologins historia, Foucault och fransk antihumanism, dystopiernas historia, samt global och transnationell idéhistoria utifrån exemplet Haiti.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Fria nyckelord

  • John Dewey
  • Robin George Collingwood
  • Idealism
  • Liberalism
  • Praktisk kunskap
  • Pragmatism

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bruno Hamnell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler