Burak Tunca

Universitetslektor

Personlig profil

Yrkesarbete

Bio

- Born - Ankara, Turkey
- BSc in Business Administration - Hacettepe University, Turkey
- MSc in International Business and Entrepreneurship - Mälardalen University, Sweden
- PhD in International Management (specialization: Consumer Behavior) - University of Agder, Norway
- PostDoc in Consumer Behavior - Lund University, Sweden

Work Experience

- University of Agder, Norway
- Norwegian School of Economics, Norway
- University of Stavanger, Norway
- Fachhochschule Münster, Germany

Research Areas

- Consumer Behavior
- Digital Marketing
- Brand Management
- Quantitative Methods
- Open and Reproducible Science
- Meta Science

Current Teaching (Master level)

- Digital Marketing
- Quantitative Research Methods

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Burak Tunca är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren