Foto av Bushra Shahida

Bushra Shahida

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Forskningsområde: Orsaker, riskfaktorer, behandling vid endokrin oftalmopati.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Medicinsk genetik
  • Immunologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bushra Shahida är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren