Foto av Bushra Shahida

Bushra Shahida

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bushra Shahida är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science