Foto av Cécile Brokelind

Cécile Brokelind

Professor, Chairwoman European Association of Tax Law Professors (EATLP)

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning rör internationell skatterätt. Där följer jag inom området direkt beskattning utvecklingen av rättssäkerheten i EU och andra internationella organisationer. Jag har sedan mitten av 90-talet fokuserat på EU direktivet om moderbolag och dotterbolag samt koncernbeskattning i EU. Har även forskat på gränsöverskridande beskattning av royalties och överföring av ny teknik. Senare skrev jag om mänskliga rättigheter och skatter, samt individuell beskattning av gränsöverskridande pensioner. På en mer teoretisk nivå, är jag engagerad i forskning på granskning av skatteregler ex post, särskilt i ljuset av förbudet mot statligt stöd i EU. Min forskning syftar också till att inleda en tvärvetenskaplig dialog med ekonomer inom olika ämnesområden.

Undervisning

Jag undervisar inom ämnena EU-rätt, skatterätt, och handelsrätt. Undervisningen sker främst på avancerad nivå, och jag är ansvarig för Mastersprogrammet Masters of European and International Tax Law (MEIT), för vilken jag undervisar ca 200 timmar per år.

Samverkan

Efter flera års aktivt deltagande i en redaktionskommitté för en svensk skatterättslig tidskrift, och ytterligare aktiviteter för den svenska grenen av International Fiscal Association (seminarier), är jag nu mer engagerad i deontologiska frågor genom min nominering som ordförande i styrelsen för European Association of Tax Law Professors. Denna förening anordnar en årlig konferens på brinnande tema om internationell skatterätt främst för sina medlemmar (professorer och docenter) och gäster. Detta arbete utförs parallellt med mitt engagemang i GREIT (Group for Research for European and International Tax Law), som publicerar en bok per år med ett team av specialister och organiserar en sommarskola för doktorander i Lissabon. 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • EU skatterätt
  • internationell skatterätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cécile Brokelind är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren