Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Cintia Bertacchi Uvo är professor vid institutionen för Bygg- och Miljöteknologi – Teknisk Vattenresurslära. Hon har en doktorsexamen i vattenresurs från LTH (1998), MSc i klimatologi från National Space Research Institute, Brasilien (1989) och en BSc i meteorologi vid universitetet av São Paulo, Brasilien (1983). Med tanke på hennes breda bakgrund inom meteorologi, klimatologi och vattenresurs, koncentrerar hon sin forskning om samspelet mellan klimat och hydrologi i olika tid och rum skalor. Hennes expertis omfattar utveckling av datadriven modeller för analys och prognos av hydrologiska variabler, baserat på klimatförhållanden. Prof. Uvo har nästan 30 års erfarenhet av undervisning i många länder. I de nordiska länderna, har hon skapat, organiserat, samordnat och föreläst i nio kurser i forskar- och examen nivå, bi-handled 10 doktorsavhandling och 22 magisteruppsats.

Hon har en stor internationell erfarenhet som omfattar långtidssamarbete med vetenskapliga institutioner i 13 länder runt om i världen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning
  • Oceanografi, hydrologi, vattenresurser
  • Meteorologi och atmosfärforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där C B Uvo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren