Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Postdoktor i aerosolfysik och materialvetenskap vid avdelningen för ergonomi och aerosolvetensakp samt vid MAX IV synkrotronljusanläggning. Forskningen består av utveckling av metoder för in-flight karakterisering av aerosolpartiklar med hjälp av röntgenljus, primärt ytkarekterisering med XPS

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nanoteknik
  • Annan naturvetenskap
  • Acceleratorfysik och instrumentering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Calle Preger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren