Inget foto av Camilla Borghammar

Camilla Borghammar

Knuten till universitetet, Specialistläkare Barnmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Camilla Borghammar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap