Foto av Camilla Nothhaft

Camilla Nothhaft

PhD, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Camilla forskar om lobbying och är särskilt intresserad av att ta reda på hur lobbyingen faktiskt går till och fungerar.

Undervisning

Camilla undervisning är inriktad mot public relations och lobbying men också kvantitativ metod. Hon har bland annat arbetat på lokaltidning och som PR-konsult på en paneuropeisk byrå med placering i Stockholm. Närmast kommer Camilla från undervisning vid Örebro universitet där hon undervisat i PR inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap. Hon var kursansvarig och huvudföreläsare för den årligt återkommande kursen Public Relations and Applied Communication åren 2004-2010.

Yrkesarbete

Innan akademin arbetade Camilla som fotograf på en lokaltidning och också några år som rådgivare på en pan-europeisk Public Affairs-byrå med placering i Stockholm.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Camilla Nothhaft är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler