Foto av Camilla Nyquist-Magnusson

Camilla Nyquist Magnusson

Knuten till universitetet

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Fria nyckelord

  • transportation security
  • Intelligent Transport System
  • ITS
  • dangerous goods
  • information sharing
  • Policy

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Camilla Nyquist Magnusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren