Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi
  • Miljövetenskap
  • Naturgeografi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren