Foto av Carina Tjörnstrand

Carina Tjörnstrand

Universitetsadjunkt

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse är inom arbetsterapi och psykiatri, och i mitt avhandlingsarbete har jag inriktat mig på att nå ökad kunskap om daglig sysselsättning och aktiviteter för personer med psykiska funktionshinder. Min avhandling ”Engagement in community-based day centres for people with psychiatric disabilities” presenterade jag 2012. En viktig del av min forskning har varit tidsanvändning och aktivitetsengagemang. Instrumentet POES-P, (Profiles of Occupational Engagement in persons with Severe mental illness – Productive occupations) fanns med i alla fyra artiklarna i min avhandling där både kvalitativ och kvantitativ metod samt psykometrisk testning av instrumentet gjordes. 

Jag har under min post-doc tid varit forskningskoordinator i två projekt under ledning av professor Mona Eklund. Sedan 2013 har jag varit delaktig i utvärderingen av en livsstilsintervention, Vardag i Balans, för personer med psykisk ohälsa. Under 2014 startade projektetMöjligheter till ett aktivt vardagsliv inom hemmets ramar – kartläggning samt utvärdering av en intervention i bostad med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar”. Jag har i projektet varit huvudansvarig för utvecklandet av AiMH (Aktiv i mitt hem), en intervention för boende och personal i bostad med särskild service.

Jag har samarbete både med University of Toronto och Mc Master University efter att jag varit bosatt några år i Ontario, Kanada.

Under min studietid till arbetsterapeut skrev jag min kandidatuppsats  ”An exploratory study how occupational therapist adress quality of life with cancer patients – Melbourne, Australia” skrevs under utlandstudier på La Trobe University.  Som arbetsterapeut arbetade jag inom onkologi och hospice verksamhet i Malmö hade jag möjlighet att vara delaktig i att bygga upp en ny Hospice verksamhet, samt skriva i ett vårdprogram för Palliativ vård. Min magisteruppsats handlar om skapande aktivitetsgrupper som är ett av mina intressen. Har även arbetat på en akut psykosavdelning i kombination med mitt arbete som adjunkt, och projektassistent.

Sedan 2002 har jag arbetat som lärare på arbetsterapeut programmet Lunds Universitet vilket har inneburit ett kontinuerligt lärande i form av pedagogiska studier för undervisning på universitet. Jag har undervisat i de flesta kurser och har erfarenhet från många olika undervisningsformer som används i programmet. Jag har även varit aktivt deltagande i kursutveckling och varit kursledare för flera kurser i programmet, med huvudfokus på psykologi och psykiatri. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Fria nyckelord

  • psykiatri
  • dag center
  • boende med särskild service

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carina Tjörnstrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren