Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

I am Professor of English Linguistics and member of AcademiaNet - Outstanding Women Scientists in Europe, of Academia Europaea, President of the Royal Society of Letters, Lund.

I was Chair of the Scientific Council for the Humanities and Social Sciences (2013 - 2015) and of Linguistics (2010 - 2015) at The Swedish Research Council,. I am scientific member of the Spanish State Research Agency (AEI, Mind, Language and Thought, 2018 -)and member of the review panel for Linguistics at the Academy of Finland (2020 -).

Forskning

Min forskning handlar om språklig betydelse i vid mening och mina analyser gör jag inom Kognitiv Lingvistik. Den ledande tanken inom denna teori är att språklig betydelse är sociokognitiv och måste kunna förklaras av underliggande perceptuella och mentala processer och socialt beteende. Språkets betydelsebärande och interaktiva funktioner i kommunikation mellan människor står alltså i centrum. För att studera språket i bruk i text och diskurs använder jag mig både av korpusmetoder och experimentella metoder.  

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Språkstudier
 • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
 • Psykologi

Fria nyckelord

 • semantik
 • pragmatik
 • diskurs
 • kognition
 • perception
 • sensoriska betydelser
 • ställningstagande
 • kontrast
 • motsats
 • kommunikation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carita Paradis är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren