Foto av Carl Dalhammar

Carl Dalhammar

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Carl Dalhammar (LL.M., M.Sc., Ph.D.) is associate professor at IIIEE, Lund University. His research interests include law and innovation, government-industry interactions, technology transfer, and product-oriented environmental policy. His research projects have analyzed a number of product oriented environmental policies, including laws such as the Ecodesign Directive, "right to repair" policies, eco-labels, and government procurement. Carl currently teaches environmental law and politics in several master programs and undergraduate programs and has supervised over 100 master theses.  Carl is a member of the Council for Research Issues at the Swedish Competition Authority and a board member at the Swedish national innovation program Re:Source..

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carl Dalhammar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren