Personlig profil

Forskning

Min avhandling Klassriket: Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under 1900-talet (2022) kretsar kring socialgruppsindelningens användning och bruk. I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag hur utbildningshierarkier mellan låg- och högutbildad etablerades i Sverige från 1960-talet och framåt.

Fria nyckelord

  • Kunskapshistoria
  • Klassifikationer
  • Utbildningshistoria
  • Klass

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carl-Filip Smedberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren