Foto av Carl-Göran Heidegren

Carl-Göran Heidegren

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Sociologisk teori (klassisk och modern)
  • Kultursociologi
  • Kunskapssociologi

Arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, om universitetsfilosofin i det svenska efterkrigstidssamhället. Idén är att studera hur ett ämne utvecklas och förändras i en samhällelig kontext. En infallsvinkel är motsättningen mellan analytisk och kontinental filosofi, hur denna motsättning uppkom och hur den har kommit att förändras genom åren. En annan infallsvinkel är hur skiften inom filosofin förhåller sig till vad som kan kallas olika berättelser om det moderna Sverige. Övriga projektdeltagare är FD Henrik Lundberg (Göteborg) och FD Klas Gustavsson (Lund). Projekttid: 2014–2016.

Inom grundutbildningen arbetar jag främst med kurser i sociologisk teori på olika nivåer. Likaså inom forskarutbildningen är jag främst involverad i kurser om klassisk, modern och samtida sociologisk teori.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carl-Göran Heidegren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren