Foto av Carl Hampus Lyttkens

Carl Hampus Lyttkens

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Undervisning

Jag har under 25 år varit huvudansvarig för institutionens kurser i hälsoekonomi på fördjupningsnivå respektive avancerad nivå. Vid enstaka tillfällen har jag gett kurser specialdesignade för forskarutbildningen i nationalekonomi, t ex ”perspektiv på nationalekonomisk metod”. Jag har även undervisat i mikroekonomi, offentlig ekonomi samt ekonomiska system.

Samverkan

För en hälsoekonom är ständiga kontakter med det omgivande samhället naturliga inslag i verksamheten. Bland mina större engagemang kan nämnas att jag i sex år var ledamot i Medicinska forskningsrådets kommittee för teknologivärdering. Vidare var jag expert åt Nationella Folkhälsokommittén. I de av mina artiklar som varit riktade till en intresserad allmänhet presenteras läsaren för ett samhällsekonomiskt tankesätt. Se t ex mina bidrag i Läkartidningen och Ekonomisk debatt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Ekonomisk historia