Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina vetenskapliga intressen täcker ett brett område i skärningspunkten mellan biologi och beräkningsvetenskap. Den forskning jag bedrivit kan beskrivas som en blandning av modellering på olika detaljnivå – ofta utifrån nätverk av gener – och utveckling av algoritmer och mjukvara. 

Jag arbetat med booleska modeller av gennätverk, HP-modellen för proteiner, stamcellsreglering, dygnsrytm i växter, växelverkan mellan potatis och bladmögel, evolutionära algoritmer, svampars nedbrytning av organiskt material I jord samt och metoder för behandling av spektroskopiska bilder. Det mesta av denna forskning har varit tvärvetenskaplig till sin natur, och jag har deltagit i två interdisciplinära teman: bioinspirerad energiomvandling och syntetisk biologi. 

Byggstenarna i min forskning är sådant som ordinära differentialekvationer, grafalgoritmer, parameteroptimering och på senare tid även iterativa algoritmer för databearbetning samt maskininlärning. Nuvarande projekt fokuserar på mjukvara och algoritmer för spektroskopi-data, särskilt med biologiska och medicinska tillämpningar. 

Som applikationsexpert på mjukvaruinfrastrukturen CIPA tillhandahåller jag tjänster inom min expertis, i synnerhet för spektroskopiska data i 2D. Kontakta mig gärna om att diskutera, utveckla, kombinera och visualisera olika steg i sådan databehandling.

För länkar, CV och tidigare gruppmedlemmar, se den engelska versionen av denna sida.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik och systembiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carl Troein är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren