Foto av Carl Turesson

Carl Turesson

Professor, överläkare

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren