Carl-William Palmqvist

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Forskar om förseningar och punktlighet för persontåg, med målet att förbättra tidtabellsdesign och minska störningarna i trafiken.

Forskningen finansieras av Trafikverket tillsammans med K2 och Skånetrafiken. 

Deltar i forskningsnätverken KAJT, K2 och RESCOPE. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Transportteknik och logistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carl-William Palmqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren