Inget foto av Carla Killander Cariboni

Carla Killander Cariboni

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Sedan VT 2011 forskar inom ett tvärvetenskapligt projekt om 1700-tals resenären J. J. Björnståhl (finansierat av VR med J. Stenström som projektledare). 
Genom sina brev publicerade 1780-84 rapporterar Björnståhl från sin resa i Europa. Projektets syfte är att analysera resebreven utifrån olika perspektiv. Jag bidrar med en studie av de diskursiva strategier som Björnståhl använder i sina brev från Italien och Frankrike för att konstruera nya kunskapsobjekt och övertyga läsaren om dessas trovärdighet. Det rika informativa innehållet är disponerat på olika sätt och olika mönster dyker upp: ibland lista-formatet, utan någon vidare inre hierarkisk struktur på det informativa innehållet; ibland kan man skönja en struktur huvudämne/digressioner; ibland är innehållet snarare disponerat enligt strukturen huvudtanke/exempla. Om ett argumenterande syfte styr den senare formen, så styrs de två förra snarare av ett rent deskriptivt syfte (det handlar då om mycket informationstäta brev, innehållande uppgifter om vetenskapens framgångar på alla tänkbara kunskapsområden). Narrativa inslag, där resenärens upplevda erfarenheter och subjektiva intryck bereds plats, är sällsynta. Dessa empiriska iakttagelser bidrar till att teckna bilden av Björnståhl som en upplysningstidsvetenskapsman. Starka genre-bestämmelser verkar ligga till grund för Björnsthåls val, samtidigt som man kan skönja det starka inflytandet från dåtidens apodemiska litteratur.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carla Killander Cariboni är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren