Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Rättslig mobilisering
  • Rättsantropologi och lagen i vardagen
  • Juridisk pluralism
  • Jämförande rätt och rättskultur

Min forskning fokuserar på att förstå 1) hur flera rättssystem samexisterar på samma sociala arena, hur de interagerar, förändrar och påverkar varandra, 2) hur individer, sociala grupper och samhällen deltar i dessa processer och juristers och organisationers roll i att forma dessa praktiker, 3) hur dessa interaktioner varierar mellan kulturer och politiska kontexter.

Min doktorsforskning undersöker hur invånare i Taranto, en stad i södra Italien där en av Europas största stålfabriker ligger, använder lagar och domstolar för att bekämpa miljöförfall orsakat av den lokala industrin. Projektet utforskar hur och varför invånarna har vidtagit åtgärder för att söka rättsligt skydd för sina rättigheter, och vilken roll jurister och organisationer har haft i processen.

Forskningen är grundad i rättssociologiska teorier om rättslig mobilisering och dess koppling till social resiliens. Projektet finansieras av forskarskolan Agenda 2030 etablerad vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Det syftar därför till att ge nya kunskaper om sociala gruppers rättsliga strategier för att få upprättelse för de hälsomässiga och socioekonomiska konsekvenserna som miljökatastrofer orsakar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carlo Nicoli Aldini är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren