Inget foto av Carlos Henderson

Carlos Henderson

Universitetslektor

  • FFU-ansvarig, Universitetslektor, Spanska
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade i spanska med språkvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet 2010. Min avhandling, El Pretérito Perfecto Compuesto del español de Chile, Paraguay y Uruguay undersöker den semantiska och diskursiva innebörden av Perfekt i talad spanska från dessa tre länder och visar att Perfekt uttrycker i regel inte en explicit koppling mellan handlingen/händelsen och talögonblicket. Med liknande tankegång har jag sedan analyserat bruket av Perfekt i epistolär korrespondens i Uruguay från 1700- och 1800-talen. Numera undersöker jag även huruvida varieteterna av Mexiko och Spanien, vars Perfekt ofta sägs uttrycka relevans i nuet som en särskiljande egenskap, i stället följer det förra mönstret vad gäller förhållandet mellan handlingen/händelsen och talögonblicket.

Inom ett annat område av verbtempussemantiken och dess typologi har jag börjat intressera mig för huruvida spanska enhetligt kan sorteras under så kallade ”verbbaserade språk” (V-framed) eller om det i vissa fall visar ett mönster som hellre liknar de ”satellitbaserade språken” (S-framed) enligt Talmys (1985) kända klassifikation. En preliminär undersökning tyder på att spanska kan, om än i begränsad mån, bete sig som ett satellitbaserat språk, något som annars inte kännetecknar de romanska språken.

Jag är också ledamot i Masterprogram i språk och språkvetenskap och FFU-ansvarig för spansk språkvetenskap.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språkstudier

Fria nyckelord

  • spanska
  • språk
  • Lingvistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carlos Henderson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren