Inget foto av Carole Gillis

Carole Gillis

Professor emerita

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Förändringen från sten till metall i Grekland var i början bara en skift i material, men så fort bronsproduktionen uppfanns uppstod problem också eftersom tennmalm inte finns naturligt i Grekland. Var kom tennet (Sn) som använts på Kreta och fastlandet ifrån? Vilka var tillskaffningsmekanismer? Hur fungerade handelssystemet? Ändrades källorna genom tiden och vad var implikationerna? För att lösa detta var det nödvändigt först och främst att etablera vilka Sn-källor användes under bronsåldern. En tillfredställande metod behövdes som kunde provenansbestämma Sn och Sn-malm genom naturvetenskapliga analyser eftersom det inte finns skriftliga källor. Olika metoder testades, primärt spårämnesanalys och isotopidentifikation. Spårämnesanalyser fungerade inte bra. Isotopanalys fungerade bättre--vi fann (i motsats till gängse tro om isotopisk likhet)att Sn isotoper varierade geografiskt. Vi fann också dock att Sn i en och samma plats kunde variera internt, ett fenomen som omöjliggör
användandet av 'fingeravtrycktsmetod' för malmkällorna för att matcha det till SN-isotoperna i Sn- eller bronsföremål. Forskningen pågår--när och om detta löses, kan resultaten appliceras till den egeiska BA för att svara på frågor om handel och kontakt. Detta andra steg kräver en djupstudie på socialstrukturen och de ekonomiska faktorerna i alla käll- och mottagarsamhällena genom tid för att förstå ytbytesmekanismerna - denna pågår också.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carole Gillis är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler