Foto av Carolina Samuelsson

Carolina Samuelsson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ledare, forskare och läkare med 20 års erfarenhet från klinik, forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Knuten till Lunds universitet sedan 2014 i samband med verksamhetschefsuppdrag VO intensiv- och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus. För närvarande förvaltningschefsuppdrag i Södra sjukvårdsregionen. Handledare och forskargruppmedlem för avhandlingsprojekt vid IKVL, anestesiologi och intensivvård samt IKVM, kirurgi. Styrelseledamot för IHE - The Swedish Institute for Health Economics. 

Bihandledaruppdrag vid Lunds universitet:

1. Avhandlingen "Oropharyngeal microbiota and probiotic treatment in hospitalised patients" (försvarades feb-2021 av Anna Tranberg).

2. Klinisk, fenotypisk och genetiks karakterisering av svensk malign hypertermi-kohort. (Doktorand Anna Hellblom, pågående)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Neurovetenskaper
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carolina Samuelsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren