Personlig profil

Forskning

Dr. Carolina Suarez is a microbiologist who investigates microorganisms in engineered aquatic ecosystems. Her main research topics are multispecies biofilms, microbial ecology, and biogeochemical cycles.

Her research projects are microbial quality of bathing water, biofilms in drinking water distribution networks, microbial communities in urban and industrial wastewater treatment plants, microbial methane emmisions from contaminated sediments, and microorganisms in subsea infrastructure linked to concrete deterioration.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi
  • Bioinformatik och systembiologi
  • Biokemi och molekylärbiologi
  • Vattenteknik

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren