Inget foto av Carolina Uppenberg

Carolina Uppenberg

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen rör agrara sociala förhållanden under 1700- och 1800-talen, genushistoria och arbetsmarknadshistoria. Jag disputerade 2018 i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. I min avhandling, I husbondens bröd och arbete, studerar jag tjänstefolk i agrara hushåll. I avhandlingen använder jag genushistoriska och institutionella maktteorier för att analysera de relationer som tjänstefolksinstitutionen skapade. Sedan i mars 2019 är jag postdoktor i ekonomisk historia i projektet ”Dynamiska bönder? Om aktörskap och ojämlikhet i Sveriges modernisering”. Där studerar jag bondeståndets agerande i riksdagen för att fördjupa bilden av böndernas roll i moderniseringsprocessen. Ett första delprojekt rör böndernas ställningstaganden rörande tjänstehjonsstadgan där analysen utgår från deras dubbla roller som lagstiftare och husbönder/arbetsgivare till tjänstefolk.

Undervisning

Jag har undervisat på metodkurser och om den svenska jämställdhets- och familjepolitiken inom ekonomisk historia, på engelska och svenska. Jag har också undervisat i genusvetenskap samt undervisat i uppsatsskrivande och handlett kandidatuppsatser inom olika ämnen i samhällsvetenskap och humaniora.

Samverkan

Jag håller gärna föredrag om tjänstefolk och historiska agrara förhållanden när jag blir tillfrågad av offentliga institutioner som arkiv och bibliotek eller intresseorganisationer som hembygdsföreningar och släktforskarföreningar. Jag har också presenterat min forskning i artiklar i lokalpress.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

  • Agrarian history
  • Labour History
  • Gender History
  • Servants
  • Inequality

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carolina Uppenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren