Inget foto av Carolina Uppenberg

Carolina Uppenberg

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carolina Uppenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora