Foto av Caroline Hallin

Caroline Hallin

Teknologie doktor, Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Caroline Hallin är kustingenjör med en doktorsexamen i teknisk vattenresurslära från LTH. Hon arbetar som forskare vid avdelningen för Teknisk Vattenresurslära vid LTH och som postdoc vid Delfts Tekniska Universitet i Nederländerna. Hennes forskningsintresse är primärt utveckling av numeriska modeller för att simulera hur stränder och sanddyner utvecklas under tidskalor på decennier upp till sekel. Caroline forskar även kring extrema kustöversvämningar och sannolikheten av att dessa ska inträffa.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fria nyckelord

  • Kustingenjörsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Caroline Hallin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren