Foto av Caroline Hallin

Caroline Hallin

Teknologie doktor, Universitetslektor, Biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Caroline Hallin är kustingenjör med en doktorsexamen i teknisk vattenresurslära från LTH. Hon arbetar som forskare vid avdelningen för Teknisk Vattenresurslära vid LTH och som postdoc vid Delfts Tekniska Universitet i Nederländerna. Hennes forskningsintresse är primärt utveckling av numeriska modeller för att simulera hur stränder och sanddyner utvecklas under tidskalor på decennier upp till sekel. Caroline forskar även kring extrema kustöversvämningar och sannolikheten av att dessa ska inträffa.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • Kustingenjörsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Caroline Hallin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren