Inget foto av Caroline Heijl

Caroline Heijl

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Caroline Heijl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.