Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Feministisk teori
  • Poststrukturell teori
  • Diskursanalys

Min avhandling undersöker avkriminaliseringen av incest under 1900-talet i Sverige. Jag försöker besvara frågor om hur och varför avkriminaliseringen av incest initierades från politiskt håll och vilka normativa konsekvenser avkriminaliseringen förde med sig.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Caroline Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler