Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Feministisk teori
  • Poststrukturell teori
  • Diskursanalys

Min avhandling undersöker avkriminaliseringen av incest under 1900-talet i Sverige. Jag försöker besvara frågor om hur och varför avkriminaliseringen av incest initierades från politiskt håll och vilka normativa konsekvenser avkriminaliseringen förde med sig.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Caroline Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler