Foto av Caroline Linninge

Caroline Linninge

Universitetslektor, adjungerad, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på tarmens bakterieflora och dess betydelse för hälsa och sjukdom.

Jag har en magisterexamen i molekylärbiologi med inriktning mot mikrobiologi och 2011 disputerade jag i livsmedelshygien med en avhandling kring tarmens bakterieflora. Avhandlingen fokuserade på betydelsen av mångfald i bakteriefloran samt florans sammansättning tidigt i livet.

Sedan 2016 är jag Docent i nutrition och min forskning fokuserar på tarmhälsa, tarmens ekosystem och vilket samband det har med t.ex. vår kost, hälsa och eventuell sjukdom. Jag arbetar bl.a. med nutritionell stresshantering genom humanstudier i en virtuell miljö och nyligen utvecklade jag en djurmodell för standardisering av tarmfloran innan nutritionsstudier påbörjas. Identifiering av potentiellt probiotiska bakterier och utvärdering av dess fysiologiska och mikrobiologiska effekter är också en central del i min verksamhet.

Jag arbetar både med humanstudier och djurmodeller kring forskning om probiotika, nutrition, mikrobiell diversitet, bioaktiva ämnen, stress, antibiotika och manifestationer av det metabola syndromet som t.ex. fetma, leverproblem samt immunologiska sjukdomar som allergi. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi
  • Mikrobiologi
  • Cellbiologi
  • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
  • Gastroenterologi
  • Naturvetenskap
  • Näringslära
  • Annan biologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Caroline Linninge är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren