Carys Egan-Wyer

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Carys Egan-Wyer är doktor i företagsekonomi och lektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Carys har erfarenhet av forskning om hållbarhet från ett konsumentperspektiv samt butikupplevelse, kundresan, format och erbjudande i den fysiska butiken. Hennes artiklar publiceras i bl.a International Journal of Retail & Distribution Management.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carys Egan-Wyer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren