Carys Egan-Wyer

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a post-doctoral reasercher with a PhD in marketing. My research interests lie at the nexus of consumption, retail and sustainability. I am particularly interested in the responsibilisation of the neoliberal citizen. In other words, how societal discourses and norms encourage consumers to willingly discipline themselves and control their consumption. I am the deputy director of the interdisciplinary Centre for Retail Research where I work to communicate cutting edge retail and sustainability research to individuals and companies.

When I am not working, I run a blog and social media brand called Buy Less Be More, which focuses on anti-consumption.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Carys Egan-Wyer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren